Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Faculty Members

Masterkolloquium

6.974

Dozenten

Beschreibung

Weitere Angaben

Ort: 50/E10: Mi. 16:00 - 18:00 (8x), 50/E09: Mi. 16:00 - 18:00 (6x)
Zeiten: Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) - Kolloquium, Ort: 50/E10, 50/E09
Erster Termin: Mi , 04.04.2018 16:00 - 18:00, Ort: 50/E10
Veranstaltungsart: Kolloquium (Offizielle Lehrveranstaltungen)

Studienbereiche

  • Geoinformatik > Master-Programm